Spracovanie osobných údajov

 1. Udeľujete týmto súhlas spoločnosti UMYJEMTO SK s.r.o, Blagoevova 9, 851 04 Bratislava, IČO: 52 101 240 (ďalej len “Správca”), aby v zmysle zákona č.18/2018 z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len “zákon o ochrane osobných údajov”) spracovávala tieto osobné údaje: mená o priezvisko, e-mail, telefónne číslo.
 2. Meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mail je nutné spracovať na marketingové účely. Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu 3 rokov.
 3. S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu alebo listu na kontaktné údaje spoločnosti: UMYJEMTO SK s.r.o, Blagoevova 9, 851 04 Bratislava
  Tel.: 0944 131 260
  E-mail: info@umyjemto.sk
 4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom.
 5. Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:
  • vziať súhlas kedykoľvek späť,
  • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
  • požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
  • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.
Scroll to Top